குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
விலைமனு கோரல்

19 09 2023 - 10:20 AM

விலைமனு கோரல்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு செயற்பாட்டு குத்தகை முறையின் கீழ் வாகனங்களை கொள்முதல் செய்தல்.
ஒப்பந்த இல.: DIE/PRO-2/2023/14/Vehicles - பதிவிறக்கம் 

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
8507926