குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்


முக்கியமானது : வெளிநாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமாக நுழைதல், கடவுச்சீட்டு ஆவணங்களில் மோசடி செய்தல், முறையற்ற தொழில்களில் ஈடுபடல் மற்றும் பல்வேறுபட்ட வேறு நோக்கங்களுக்காக வருகைத்தரல் / சுற்றுலா வீசாக்களை துஷ்பிரயோகம் செய்தல் போன்ற செயற்பாடுகளில் இருந்து தவிர்ந்திருப்போம். சிறைப்பிடிக்கப்படல், தண்டப்பணம் செலுத்தல் மற்றும் தேவையற்ற சிக்கல்களுக்கு முகம் கொடுக்காமல் பாதுகாப்பாக இருப்போம்.

பிரசாவுரிமை

வெளிநாட்டில் பிறந்த பிள்ளையை/ பிள்ளைகளைப் பதிவு செய்தல், இலங்கை குடியுரிமையை இரத்துச் செய்து கொள்ளல் அல்லது இலங்கையில் இரட்டைக் குடியுரிமையாளர்களாகப் பதிவு செய்தல் போன்ற சேவைகள் குடியுரிமைப் பிரிவினால்....

கடவுச்சீட்டு

2015ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் திகதி முதல் கடவுச்சீட்டுக்காக விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் தமது டிஜிட்டல் புகைப்படத்தையும் கைவிரல் அடையாளத்தையும் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். டிஜிட்டல்

எல்லை முகாமைத்துவம்

தேசியப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திய வண்ணம் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்புச் செய்வதனூடாக இந்த நாட்டுக்கு வருகைத்தரும் மற்றும் நாட்டிலிருந்து வெளியேறும் வெளிநாட்டவர்களுக்கும் இலங்கையர்களுக்கும்....

வீசா சேவைகள்

இலங்கை வீசா அனுமதிப் பத்திரம் என்பது இலங்கையர் அல்லாதோருக்கு இலங்கை நாட்டிற்குள் பிரவேசிக்க சட்டரீதியில் வசதியளிப்பதற்கும் அவர்கள் நாட்டில் தங்கியிருக்கும் காலப்பகுதியை மட்டுப்படுத்துவதற்கும் அவ்வாறு ,....

சமீபத்திய செய்திகள்

 • அறிவித்தல்...
  04 07 2024 - 15:40 PM

  2024.06.10 ஆம் திகதி  வெளியிடப்பட்ட குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் முகாமைத்துவ சேவை அதியுயர்தர சேவை வகுதியைச்....

 • விலைமனுக்களுக்கான...
  20 06 2024 - 12:50 PM

  குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் வெலிசறை மற்றும் மிரிஹானை தடுப்பு நிலையங்களில் தடுத்து....

 • මනු දම් රූ...
  11 06 2024 - 09:30 AM

  "මනු දම් රූ" நாடளாவிய சித்திரப்  போட்டிக்கான விண்ணப்பம் மற்றும்  மேலதிக விபரங்களுக்கு பின்வரும்  தொடர்பை....

 • போட்டிப் பரீட்சை...
  10 06 2024 - 11:30 AM

  குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின்  முகாமைத்துவ சேவை  அதியுயர் தர  சேவை வகுதியைச் சேர்ந்த சிரேஷ்ட....

 • தயவான அறிவித்தல்...
  07 06 2024 - 14:50 PM

  இலங்கைப் பிரஜைகள் அனைவருக்குமான தயவான....

 • Notice...
  06 06 2024 - 11:00 AM

  Removal of Sri Lanka from the Referral visa list of Tanzania. Click for more....

 • விலைமனு கோரல்...
  29 04 2024 - 11:40 AM

  குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு 50 மடிக் கணினிகளை (Laptop Computers) வழங்கல், ஒப்படைத்தல், பொருத்துதல் மற்றும்....

 • Post of Operational Assistant...
  10 04 2024 - 10:10 AM

  குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் முகாமைத்துவ உதவியாளர்  தொழில்நுட்பம் சாராத தொகுதி – 2 சேவை வகுதியைச்....

 • விலைமனு கோரல்...
  27 02 2024 - 13:40 PM

  குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு பாதுகாப்புச் சேவையை வழங்கல் ஒப்பந்த இலக்கம் : DIE/PRO/03/2024/01 அறிவித்தல்....

 • பின்னிணைப்பு 02...
  12 01 2024 - 21:50 PM

  இலங்கை குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஐந்து (5) மில்லியன் இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டுக்களை (e-Passports) வழங்கல்....


வௌிநாட்டவர்கள் வீசா நிபந்தனைகளை மீறுதல் தொடர்பான முறைப்பாடுகளை
011 5749999 / acinvestigation@immigration.gov.lk
க்கு சமர்ப்பிக்கவும்.


Apply Transit Visa
click here

எமது நோக்கு

பிராந்தியத்தின் மிகச் சிறந்த குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுச் சேவையாக மாறுதல்.

எமது செயற்பணி

தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக ஒழுங்கைப் பேணிய வண்ணம் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கான வசதியை ஏற்படுத்திநாட்டிலிருந்து வெளிச்செல்வோரையும் நாட்டுக்குள் வருவோரையும் கண்காணித்தல் மற்றும் பிரசாவுரிமை சேவைகளை வழங்குதல்.

குடிவரவு - குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் அதிகாரங்கள், கடமைகள் மற்றும் செயற்பாடுகள்

1948 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க குடிவருவோர் மற்றும் குடியகல்வோர் சட்டத்தின் முகவுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு பின்வரும் ஏற்பாடுகளைச் செய்வதற்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

 • இலங்கைப் பிரசைகள் அல்லாத வேறு ஆட்கள் இலங்கையினுள் பிரவேசிப்பதைக் கட்டுப்படுத்தல்.
 • இலங்கைப் பிரசைகள் மற்றும் இலங்கையரல்லாதோர் இலங்கையிலிருந்து வெளிச் செல்வதை ஒழுங்குபடுத்தல்.
 • இலங்கைப் பிரசைகளல்லாத இலங்கையில் வசிப்பதற்கு தகுதியற்ற வெளிநாட்டவர்களை இலங்கையிலிருந்து வெறியேற்றுதல்..
 • மேலே குறிப்பிட்ட விடயங்களுடன் தொடர்புடைய வேறு விடயங்கள் தொடர்பில் ஏற்பாடுகளை வகுத்தல்.

நிகழ்வு அட்டவணை

வருகை, வௌியேற்ற அட்டை

உங்களுடைய வருகை மற்றும் வௌியேற்ற அட்டையை இங்கே...

புகைப்படம் எடுக்கும் ஸ்டூடியோ

புகைப்படம் எடுக்கும் ஸ்டூடியோ உரிமையாளர்களுக்கான...

வெளிநாடுகளுக்கான வழிகாட்டல்கள்

வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கான...

ஊடக அறிவித்தல் மற்றும் பொது அறிவித்தல்

குடிவரவு மற்றும் குடியேற்றத் துறையின் ஊடக அறிவிப்பு...

சுற்றுலா வீசாக்களை நீடித்தல்

இலங்கையிலுள்ள சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வீசாக்களை...

சேவைகளைப் பெற்றுக் கொள்ள வருவோருக்கான பொதுவான

சேவைகளைப் பெற்றுக் கொள்ள வருவோருக்கான பொதுவான...

நேரம் ஒதுக்குதல்

திணைக்களத்திற்கு வருகை தருவதற்கு முன்பதாக...

இரட்டைக் குடியுரிமை தற்போதைய

விண்ணப்பதாரிகளுக்கு அவர்களது இரட்டைக் குடியுரிமை...

வீசா தற்போதைய

விண்ணப்பதாரிகளுக்கு அவர்களது வீசா அனுமதிப் பத்திர...

அங்கீகாரம் பெற்ற புகைப்பட

கொழும்பு, அம்பாறை, அனதபுர, பதுளை, மட்டக்களப்பு,...

Registration of Photo Studios

Registration of Photo Studios...

e-Visa (Non-Residence)

Welcome to the e-Visa (Non-Residence) official website of the Department of Immigration & Emigration (DI&E) of the Democratic Socialist Republic of...
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

 • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
 • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
 • பத்தரமுல்லை.
 • 1962 / +94 112 101 500
 • +94 011 2885 358
 • controller@Immigration.gov.lk
17398318